Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Bräddning

Hur påverkar bräddning sjöar, kustområden och vattendrag?

Orenat avloppsvatten innehåller ämnen som kan ha negativa effekter på miljön. Det handlar främst om näringsämnen som kväve och fosfor men även tungmetaller som zink, koppar, kadmium och kvicksilver. Avloppsvatten kan också ge en estetisk påverkan i form av synliga föroreningar och lukt. Kväve och fosfor är näringsämnen för växter och är de ämnen som främst orsakar övergödning i sjöar och vattendrag.

Konsekvenserna av en bräddning blir olika bland annat beroende på hur stor volym som bräddat, vilken årstid bräddningen skett samt vilken sjö det bräddade avloppsvattnet går till.

Sidan uppdaterades: