Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur påverkar bräddning badvattenkvaliteten?

Kommunen tar vattenprover vid utpekade badplatser

Om bräddning sker i närheten av en kommunalt utpekad badplats informeras Nacka kommun, som åker ut och tar badvattenprover. Skulle dessa prover påvisa för höga halter bakterier som gör det olämpligt att bada informeras allmänheten om det.

Längre ner på den här sidan finns en länk till informationssida om Nackas badplatser.

Det kan vara olämpligt att bada vid kraftiga regn

Undvik att bada direkt efter kraftiga regn. När det regnar mycket sköljs jord, skräp, föroreningar ut i våra sjöar och vattendrag via dagvattenledningar, diken och rinnande vatten längs marken.

Vid kraftiga regn kan även bräddning ske. Det är ytterligare en anledning att ta en paus från badandet under en period. Om en bräddning sker i samband med kraftigt regn betyder det också att den största delen av det bräddade vattnet är regnvatten, men det kan ändå finnas virus och bakterier som följer med avloppsvattnet ut i sjön. Utspädningen blir dock så pass stor att risken för smitta snabbt minskar med tiden.

Årstiden påverkar nedbrytning av virus och bakterier

Under sommaren minskar antalet bakterier som kommer ut i en sjö ganska snabbt beroende på hög temperatur, solljus och naturlig nedbrytning. Den tid det tar att minska antalet bakterier med 90 % kan under sommaren vara så kort som 30 minuter medan samma mängd bakterier att bryta ner under vintern kan vara flera dagar.

Vänta med att bada efter bräddning

En generell rekommendation är att avvakta med bad 7–10 dagar efter en bräddning. Under vintertid kan det vara säkrast att vänta 14 dagar.

Vill du vara på den säkra sidan, välj alltid en kommunalt utpekad badplats, eftersom de provtas regelbundet under badsäsong och i samband med bräddning.

Sidan uppdaterades: