Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad innehåller bräddat vatten?

En bräddning sker främst vid kraftiga regn eller snösmältning. Det orenade vattnet som släpps ut är då mycket utspätt och består till största delen av regn- och smältvatten.

Bräddat vatten utgörs till största del av regnvatten (91 procent). Endast två procent är toalettvatten och sju procent är vatten från dusch, tvätt och disk.

innehåll bräddvatten

Avloppsvatten från hushåll är främst bad-, disk- och tvättvatten

I Sverige använder vi ca 140 liter vatten per person och dygn. Av dessa 140 liter beräknas 30 liter gå åt till toalettspolning. Resterande 110 liter är vatten som används till bad, tvätt och disk. Det innebär att hushållens avloppsvatten som finns i bräddat vatten inte bara innehåller urin och avföring, utan de största delarna kommer från bad, disk och tvätt.

Tillsammans med eventuellt regn- eller smältvatten så blir det bräddade vattnet ännu mer utspätt. Bräddat vatten som släpps ut i samband med regn beräkans bestå av endast cirka 2 % toalettvatten.

Cirkeldiagram vattenförbrukningKälla: Svenskt Vatten

Sidan uppdaterades: