Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...
Om Anhörigcenter

Anhörigkonsulent för personer över 65 år

Ove Lindroth

Anhörigkonsulent

  • Individuella, rådgivande stödsamtal. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon
  • Stöd- och samtalsgrupper för anhörigvårdare, som träffas var tredje vecka
  • Anhörigcafé en gång i månaden
  • Årliga vår- och höstaktiviteter för anhörigvårdare och deras närstående
  • Informationsdag för anhörigvårdare och allmänhet
  • Informationsinsatser till medborgare och samverkanspartners

Här kan du läsa om uppsökande verksamhet.

Sidan uppdaterades: