Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om Anhörigcenter

Anhörigkonsulent för personer över 65 år

  • Individuella, rådgivande stödsamtal. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon
  • Stöd- och samtalsgrupper för anhörigvårdare, som träffas var tredje vecka
  • Anhörigcafé en gång i månaden
  • Årliga vår- och höstaktiviteter för anhörigvårdare och deras närstående
  • Informationsdag för anhörigvårdare och allmänhet
  • Informationsinsatser till medborgare och samverkanspartners

Här kan du läsa om uppsökande verksamhet.

Sidan uppdaterades: