Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten är för dig som fyllt 80 år som just nu inte har någon kontakt med eller insats från äldreomsorgen. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om vilket stöd äldre kan få, och om skadeförebyggande insatser.

Verksamheten erbjuder information om vilka råd- och stödinsatser du kan få via äldreomsorgen i Nacka. Dessutom får du veta mer om frivilligorganisationers arbete för äldre. Du erbjuds en skadeförebyggande rådgivning.

Syftet är också att sprida information om stöd för anhörigvårdare. Med bättre kunskap om olika stödinsatser finns möjlighet att underlätta vardagssituationen både för både den som vårdar och den som får vård av anhörig.

Du kan få information vid besök, via telefon eller brev. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om den uppsökande verksamheten.

Ove Lindroth,
Telefon 08-718 89 08
ove.lindroth@nacka.se

Sidan uppdaterades: