Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mål och budget

Mål och budget är ett av de viktigaste dokumenten i kommunen, där det bland annat bestäms hur skattepengarna ska fördelas mellan olika verksamheter.

Mål och budget 2024-2026

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna, skattesats, nivåer på checkar, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller budget för både drift och investeringar.

Mål och Budget 2024-2026  (PDF-dokument, 7,6 MB)

Sidan uppdaterades: