Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mål och budget

Mål och budget är ett av de viktigaste dokumenten i kommunen, där det bland annat bestäms hur skattepengarna ska fördelas mellan olika verksamheter.

Mål och budget 2021-2023

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna, skattesats, nivåer på checkar, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller budget för både drift och investeringar.

PDF-filerna Mål & Budget 2021-2023 är inte tillgänglighetsanpassade och kan inte läsas upp av skärmläsaren. Kontakta Nacka kommuns kontaktcenter på 08-718 80 00 för vidare hjälp.

Mål och Budget 2021-2023 (PDF-dokument, 5,3 MB)

Presentation av Mål och Budget 2021-2023 (PDF-dokument, 1,6 MB)

Sidan uppdaterades: