Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Litet projektstöd

Litet projektstöd syftar till att stödja genomförande av offentliga kulturevenemang eller kulturprojekt som är av engångskaraktär eller av mindre ekonomisk eller tidsmässig omfattning. Litet projektstöd kan sökas med upp till 40 000 kronor. En organisation kan beviljas maximalt 80 000 kronor per år i litet projektstöd.

Litet projektstöd avser täcka organisationens kostnader för att genomföra ett öppet och publikt kulturevenemang. Exempel på kostnader som kan beviljas är kostnader för gage/arvoden, hyra av teknik, hyra av lokal, marknadsföring eller övriga genomförandekostnader.

Vid projekt med betydande intäkter i form av inträde eller andra viktiga intäkter beviljas bidrag som förlustgaranti som täcker en del av ett eventuellt underskott.

Litet projektstöd kan erhållas av organisationer som:

 • Uppfyller de allmänna villkoren för kulturstöd
 • Innehar plus- eller bankgirokonto eller enskilt bankkonto kopplat till organisationen.

Organisationen ska även uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • Utforska eller utveckla konstnärliga områden
 • Ha särskild betydelse för Nackas konst- och kulturliv
 • Vara särskilt anpassat för personer med funktionsnedsättning
 • Prioritera barn och unga
 • Hålla hög konstnärlig eller professionell nivå
 • Utvecklas genom delaktighet utifrån nackabornas intressen och förutsättningar
 • Tillgängliggöra, utveckla eller bevara Nackas rika kulturarv
 • Möjliggöra kreativt skapande
 • Utvecklas i samverkan mellan flera aktörer
 • Finansieras av flera aktörer och/eller ideell insats

Anvisningar

Ansökan kan göras löpande under året men kultur- och fritidsenheten förbehåller sig rätten att stänga ansökan om kulturnämndens budget för kulturstöd är fulltecknad. Beslut fattas av utvecklingsledare enligt kulturnämndens delegationsordning.

Utbetalning av projektstöd görs löpande inom två veckor efter beslut. Utbetalning av förlustgaranti görs efter inkommen slutredovisning motsvarande redovisad förlust upp till beslutat belopp.

Om projekttiden överstiger sex månader ska en avrapportering om projektets status göras. Slutredovisning ska vara inlämnad senast två månader efter avslutat projekt.

Övrigt

Organisationer med verksamhetsstöd eller stort projekt- /produktionsstöd kan söka och erhålla upp till 50 000 kronor per år i litet projektstöd.

Kulturnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om undantag från kriterierna.

Ansökan är stängd då kulturnämndens budget för kulturstöd 2024 är fulltecknad

För mer information kontakta ansvarig utvecklingsledare:

Profilbild saknas

Sabina Plomin

Utvecklingsledare, kultur- och fritidsenheten

0704319527

Gör så här:

 1. Gå in på Mina sidor
 2. Logga in med bankid
 3. Klicka på bidrag

Här finns en manual för hur du söker bidrag.

Sidan uppdaterades: