Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Riktlinjer och anvisningar

Vem kan söka kulturstöd?

Juridisk person med organisationsnummer, till exempel föreningar, bolag, stiftelser eller enskilda firmor kan söka kulturstöd.

Vad kan man söka kulturstöd för?

Kulturstöd kan sökas för mindre och större projekt och för verksamhet inom kulturella uttryck såsom litteratur, teater, musik, dans, sång, konst, film, utställningsverksamhet samt nya uttrycksformer och nya verksamheter i kulturlivet.

Fullständiga riktlinjer för kulturstöden hittar du här. (PDF-dokument, 113 kB)

När söker man?

Verksamhetsstöd - Söks senast 1 oktober för nästkommande verksamhetsår.

Stort projektstöd/produktionsstöd - Söks senast 1 januari.

Litet projektstöd - Kan sökas löpande under årets så länge det finns medel kvar i kulturnämndens budget avsatt för stödet.

Hur söker man?

Ansökningar och redovisningar ska göras i det digitala systemet ASB (Actor Smartbook).

Här ansöker du om kulturstöd

Här finns en manual för hur du söker bidrag.

Anvisningar för ansökan

 • Ansökan ska registreras inom angiven ansökningstid för respektive stöd i Nacka kommuns IT-system avsett för bidragsansökningar.
 • Ansökan ska vara komplett ifylld och efterfrågad dokumentation ska vara uppladdad i systemet vid tiden för sista ansökningsdag.
 • Om ansökan kräver kompletteringar ska dessa lämnas inom 14 dagar om inte annat särskilt anges vid kompletteringskravet.
 • Ej komplett ansökan handläggs inte.

Anvisningar för utbetalning

 • Utbetalning sker enligt riktlinjer för respektive stöd.

Anvisningar för uppföljning och redovisning

 • Organisationen är skyldig att rapportera till handläggare om projekt eller verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt.
 • Kultur-och fritidsenheten förbehåller sig rätten att minska, inte betala ut stöd alternativt begära återbetalning om förändringen innebär att projektet eller verksamheten inte längre uppfyller kriterierna för kulturstöd.
 • Om kultur-och fritidsenheten bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas.
 • Organisationen ska fortlöpande tillhandahålla uppföljning enligt riktlinjer för respektive stöd.
 • Organisationen ska redovisa erhållna stöd inom den tidsram som anges för respektive stöd.
 • Stöd som inte använts vid slutredovisning ska återbetalas till Nacka kommun utan dröjsmål.

Vid sen eller utebliven redovisning

 • Kulturnämnden kan välja att inte betala ut beviljat stöd om tidigare stöd inte redovisats.
 • Kulturnämnden förbehåller sig rätten att återkräva hela eller delar av utbetalt stöd om redovisning uteblir.

Marknadsföring av projekt/verksamheter som beviljats stöd

När ni marknadsför ert kulturprojekt/verksamhet ska ni använda logotypen ”I samarbete med Nacka kommun”, logotyp och andra anvisningar om hur detta ska ske hittar du här.

Evenemangskalender

Publika kulturevenemang ska anmälas till vår evenemangskalender.

Affischer och bilder kan bifogas men tänk på att all text även ska textas i beskrivningen av evenemanget. Vi kan inte publicera upphovsrättsskyddade bilder eller bilder med personuppgifter, så som ansikten.

Vad händer om man inte beviljas stöd?

Beslut på ansökan kommer i systemet och via ett mail till angiven e-post. Motivering till avslag finns angiven i bifogat beslut på ansökan. I de flesta fall är du välkommen med ny ansökan vid nästa ansökningsperiod. Kontakta handläggaren om du har frågor kring beslut på ansökan.

Sidan uppdaterades: