Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet syftar till att ge kulturaktörer som producerar och/eller förmedlar kultur i Nacka möjlighet till långsiktig planering och förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Verksamhetsstöd kan beviljas i upp till två år till kulturaktörer som utför yrkesmässig verksamhet inom konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig och etablerad verksamhet i Nacka. Organisationer som inte tidigare erhållit verksamhetsstöd kan endast beviljas stöd för ett år.

Budget för verksamhetsstödet beslutas årligen i samband med mål och budget årligen och maxbeloppet som kan sökas kommuniceras i samband med ansökan. Vid begränsad budget prioriteras organisationer som tidigare beviljats verksamhetsstöd under förutsättning att verksamheten inte väsentligen förändrats. Stödet prövas vid ansökan och bedömningen sker i konkurrens med andra sökande utifrån konstnärlig nivå och verksamhetsmässig utveckling.

Verksamhetsstöd kan erhållas av organisation som uppfyller samtliga kriterier:

 • Uppfyller de allmänna villkoren för kulturstöd
 • Har varit etablerad i Nacka kommun i minst ett år
 • Innehar plus- eller bankgirokonto
 • Äger eller hyr egen anläggning med förstahandskontrakt och/eller innehar lokaldriftsavtal med Nacka kommun.
 • Har kulturellt yrkesverksamma utövare knutna till sig. Till dessa räknas personer som genomgått konstnärlig högskoleutbildning, annan kulturell yrkesutbildning eller som har dokumenterad erfarenhet inom konst-och kulturområdet.

Organisation som erhåller verksamhetsstöd ska erbjuda ett brett urval inom följande verksamheter:

 • Verksamhet som allmänheten kan delta i (kurser, workshops, seminarier)
 • Verksamhet som allmänheten kan ta del av (föreställningar, utställningar, föredrag)
 • Öppen och kostnadsfri verksamhet för allmänheten (prova på, festivaler, öppen scen)
 • Verksamhet för barn och unga
 • Verksamhet på helger och skollov
 • Verksamhet hela året. Organisation med säsongsöppet kan erhålla verksamhetsstöd om den är öppen och tillgänglig en väsentlig del av säsongen.

Anvisningar

Ansökan ska vara inskickad till Nacka kommun senast den 1 oktober. Beslut fattas av kulturnämnden senast i december.

Utbetalning sker i januari eller efter godkänd slutredovisning av tidigare verksamhetsstöd.

Genomförd verksamhet ska avrapporteras 1 juni och 1 december årligen och verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för den aktuella perioden tillhandahållas löpande. Slutredovisning ska vara inlämnad senast 31 mars.

Övrigt

Organisationer med verksamhetsstöd kan söka och beviljas upp till 50 000 kronor per år i litet projektstöd för arrangemang utanför ordinarie verksamhet.

Organisationer med verksamhetsstöd kan inte söka stort projekt-/produktionsstöd.

Kulturnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om undantag från kriterierna.

Sök Verksamhetsstöd

Gör så här:

 1. Gå in på Mina sidor
 2. Logga in med bankid
 3. Klicka på bidrag

Här finns en manual för hur du söker bidrag.

Sidan uppdaterades: