Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Formella krav och riktlinjer

 • Du söker via det digitala systemet ASB (Actor Smartbook).
 • Kulturprojektet/verksamheten du söker stöd för ska äga rum i Nacka.
 • Kulturstöd beviljas inte projekt/verksamhet som är avslutade och redan genomförda.
 • Kulturstöd beviljas inte till fysisk person eller politiska partier.
 • Kulturstöd beviljas inte verksamhet eller projekt
  - med främst religiösa inslag,
  - som är vinstdrivande
  - som drivs av kommunal organisation/huvudman.
 • I all kommunikation och marknadsföring av projektet/verksamheten ska formuleringen ”I samarbete med Nacka kommun” användas.
 • Kulturstöd beviljas inte projekt/verksamhet som drivs i syfte att göra vinst.
 • Kultur- och fritidsenheten har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.
 • Du ska redovisa hur ni har använt stödet till kultur-och fritidsenheten. Det gör ni senast två månader efter projektet/verksamheten är avslutat.
 • Om verksamhet som fått stöd skjuts upp eller förändras ska ni direkt meddela kultur- och fritidsenheten.
 • Om ni inte använder det stöd som ni har fått, ska ni betala tillbaka pengarna. Detsamma gäller om ni får pengar över från stödet när projektet/verksamheten är avslutad.
 • Lagar och förordningar måste följas.

Riktlinjer kulturstöd

Sidan uppdaterades: