Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lilla projektstödet

Nytt system nya rutiner

Vi går nu succesivt över till ett nytt digitalt system, Actor Smart Book (ASB) för att söka kulturstöd i Nacka kommun. Tidigare beviljade stöd i APN ska tillsvidare fortfarande redovisas i APN.

Lilla projektstödet syftar till att stödja genomförande av kulturevenemang eller kulturprojekt som är av engångskaraktär och av mindre ekonomisk eller tidsmässig omfattning. Lilla projektstödet kan söka för upp till 25 000 kronor. Lilla projektstödet är avsett att täcka organisationens kostnader för att genomföra ett öppet och publikt kulturevenemang. Exempel på kostnader som kan beviljas är kostnader för gage/arvoden, hyra av teknik, hyra av lokal, marknadsföring eller övriga genomförandekostnader.

Lilla projektstödet kan sökas löpande under året. Ansökan om Lilla projektstödet är nu stängd då alla budgetmedel för kulturstöd är fördelade.

Sök Lilla projektstödet

Gör så här:

  1. Gå in på Mina sidor
  2. Logga in med bankid
  3. Klicka på bidrag

Här finns en manual för hur du söker bidrag.

Sidan uppdaterades: