Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så söker du kulturstöd

 • Vem kan söka stöd?

Juridisk person med organisationsnummer, till exempel föreningar, bolag, stiftelser eller enskilda firmor kan söka kulturstöd.

Vad kan man söka kulturstöd för?

Kulturstöd kan sökas för mindre och större projekt och för verksamhet inom exempelvis bildkonst, teater, litteratur, film, musikteater, kulturhistoria, foto, dans, cirkus, konsthantverk, musik, slöjd eller ljud/ljus. Projekt eller verksamhet ska vara av allmänintresse genom att det är till nytta kommunmedborgarna samt att det bidrar till utveckling av Nackas kulturliv och inte drivs i syfte att göra vinst.

Vilka kulturstöd kan man söka?

Lilla projektstödet
Söks för kulturevenemang eller kulturprojekt som är av engångskaraktär och av mindre ekonomisk eller tidsmässig omfattning. Lilla projektstödet kan sökas för upp till 25 000 kronor.

Stora projektstödet
Söks för kulturprojekt som är av mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller flera olika sammanhängande delar eller evenemang. Stora projektstödet kan sökas för upp till 200 000 kronor.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd kan beviljas kulturaktörer som är professionellt verksamma inom konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig verksamhet i Nacka. Verksamhetsstöd kan sökas för upp till 300 000 kronor.

Hur söker man?

Ansökningar och redovisningar ska göras i det digitala systemet ASB (Actor Smartbook) som du hittar här.

Här finns en manual för hur du söker bidrag.

När söker man?

Lilla projektstödet - Kan sökas löpande under året.

Stora projektstödet - Söks senast 1 april och 1 oktober

Verksamhetsstöd - Söks senast 1 oktober för nästkommande verksamhetsår.

Det här ska du tänka på när du söker stöd

 • Kulturstöd kan endast beviljas för projekt eller verksamhet som genomförs i Nacka, är publik och öppen för allmänheten och som bidrar till Nackas kulturliv.
 • Projekt eller verksamhet ska vara av allmänintresse genom att det är till nytta kommunmedborgarna samt att det bidrar till utveckling av Nackas kulturliv och inte drivs i syfte att göra vinst.
 • Sökande ska driva projekt eller verksamhet i egen regi och ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har samt inneha plus- eller bankgirokonto.
 • Stora projektstödet beviljas inte till kulturaktörer som beviljas verksamhetsstöd samma år.
 • Vid utebliven redovisning kan hela eller delar av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd
 • Du kan inte få stöd om din ansökan inte är fullständig.
 • Ansökningsformuläret ska innehålla relevant information i varje fält, annars anser vi inte att ansökan är fullständig.
 • Vi ger inga förhandsbesked på någon ansökan.

Sidan uppdaterades: