Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stora projektstödet

Nytt system nya rutiner

Vi går nu succesivt över till ett nytt digitalt system, Actor Smart Book (ASB) för att söka kulturstöd i Nacka kommun. Tidigare beviljade stöd i APN ska tillsvidare fortfarande redovisas i APN.

Stora projektstödet syftar till att stödja genomförande av kulturprojekt som är av mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller flera olika sammanhängande delar eller evenemang.

Stora projektstödet är avsett att täcka kostnader som uppstår inom projektets tidsram. Exempel på kostnader som kan beviljas är projektledare/konstnärlig ledare, gage, hyra av teknik, hyra av lokal, marknadsföring eller övriga i ansökan specificerade kostnader.

Stora projektstödet kan sökas för upp till 200 000 kronor och söks senast 1:a april och 1:a oktober. Stora projektstödet beviljas inte till kulturaktörer som beviljas verksamhetsstöd samma år.

Sök Stora projektstödet from 7 februari

Gör så här:

  1. Gå in på Mina sidor
  2. Logga in med bankid
  3. Klicka på bidrag

Sidan uppdaterades: