Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reflektioner och erfarenheter

Våga Visa Kulturskola är en metod och ett nätverk i Stockholms län för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Här skriver kulturskolechefer i Tyresö och Järfälla kommuner om reflektioner och erfarenheter ur ett ledningsperspektiv.

Utifrånperspektiv

Som verksamhetsledare får vi genom metoden ett värdefullt utifrånperspektiv och ett objektivt resultat att luta oss mot i utvecklingsfrågor.

Rapporten och enkätundersökningarna ger oss goda underlag för framställningar som ingår i ledningsuppdraget, och bidrar till våra verksamheters kontinuerliga utvecklingsarbete.

Särskilt värdefullt är det att rapporten ger oss möjlighet att föra fram både kvalitativa och kvantitativa resultat, då det allt för ofta blir det kvantitativa som får fokus i övergripande sammanhang. Metoden ger oss på så sätt även ett gott verktyg för att stärka barnperspektivet.

Positiva effekter i den egna verksamheten

I och med att det är pedagoger som observerar, så finns en god förståelse för sammanhanget. Pedagoger som observeras upplever respekt och tillit. Förutsättningarna ger att observationen kan bli en ögonöppnare både för verksamheten som observeras och de observerande pedagogerna. Det är viktigt att se observationerna som något annat än en inspektion, där pekpinne och prestation lätt hamnar i fokus.

I observationsrapporten finns inte tvingande åtgärder, utan utvecklingsförslagen öppnar mer för nyfikna diskussioner och möjliga utvecklingsarbeten i verksamheten.

Som verksamhetsledare ser vi att observerande pedagoger får ett större helhetsperspektiv. De lyssnar och tar in nya perspektiv, speglar verksamheten på hemmaplan och är nyfikna på andra. Det skapar trovärdighet för metoden inom kollegiet på hemmaplan.

Konkreta exempel

Järfälla och Tyresö har provat olika arbetssätt när det gäller bearbetning av resultatet efter rapportens överlämnande till verksamheten.

Gruppdiskussioner i kollegiet har uppmärksammat utvecklingsområden och lett till åtgärder för högre kvalitet i verksamheten.

Tyresö kulturskola har utifrån en av rapporterna arbetat fram konkreta förändringar i verksamheten. Diskussioner under APT-tid och studiedagar startade ett förändringsarbete för mer och fler ämnesövergripande aktiviteter, som har utmynnat i en återkommande samarbetsvecka varje läsår. Det är nu femte året i rad som alla ämnen bryter sitt ordinarie schema och kastar sig ut i en ämnesövergripande, fantasifull och nyskapande vecka.

Att observationerna sker vart tredje år ser vi som en fördel. Det ger tid att förändra och möjlighet att genomföra utvecklingsinsatser.

Det tar tid att få ett helt skepp att ändra riktning!

Sidan uppdaterades: