Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eget arbete

Ett individanpassat arbete som syftar till kognitiv stimulering och utveckling.

Omsorgstagarna får möjlighet att träna sitt sinne för logik, koncentrationsförmåga, tålamod och inlärning. Vi använder oss av TEACCH-metoden med tydlig visuell struktur.

Individens självförtroende och självständighet stärks. Uppgifterna kan t.ex. bestå av sortering av olika former, färger och material, vilket även stimulerar finmotoriken. Eget arbete kan också bestå av städuppgifter eller köksarbete där vi strukturerar uppgifterna efter individens förmåga.

Sidan uppdaterades: