Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samling

Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik där igenkännande skapar trygghet och därför ser varje morgon likadan ut.

Vid morgonsamlingen tydliggörs dagens aktiviteter för brukarna genom tecken och konkreta objekt. En samling börjar med att omsorgstagaren tänder sitt ljus och gemensamt sjunger vi en samlingssång med stöd av tecken. Det ingår moment som "Tysta stunden", dagens färg och doft, veckans tecken och dagens nyhet som läses ur 8 sidor.

Samlingen avslutas med att en boll skickas runt och alla släcker själva sina ljus. Samlingen tydliggör dagen och skapar bekräftelse, samt en positiv social gemenskap.

Sidan uppdaterades: