Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årskurs 1-3

Årskurserna 1-3 är fyrparallelliga med ca 23-26 elever i varje klass med en klasslärare och en fritidspedagog knuten till klassen. Klassrummen är ljusa och luftiga och varje klass har tillgång till extra grupprum.

Våra har lärare har behörighet och stor erfarenhet. I varje arbetslag ingår lärare och fritidspedagoger som samverkar kring pedagogiska frågor samt kring andra viktiga ämnen för verksamheten som elevvård och planering. Det finns även speciallärare knutna till respektive årskurs.

Vi är stolta över det trygghetsarbete som görs på skolan, både det förebyggande, främjande och det åtgärdande arbetet är en viktig del i det.

Tryggheten skapar en god grund för lärande och därför utgår från våra ordningsregler som förankras hos eleverna. Det är studiero och mobilfritt på lektioner. Att stödja våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

Elevdelaktigheten är viktig och eleverna har flertalet forum för att framföra sina åsikter och göras delaktiga i att utveckla och förbättra sin skola.

Verksamheten har redan från skolstart en delvis anpassad undervisning med den fördelen att varje elev har tillgång till en dator.

All undervisning utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven.

Sidan uppdaterades: