Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årskurs 4-6

Årskurserna 4-6  är fyrparallelliga med ca 23-26 elever i varje klass Klassrummen är ljusa och luftiga.

År 4-6 har lärare med bred behörighet och stor erfarenhet och arbetar i ett ämneslärarsystem. Det innebär att två lärare arbetar i en årskurs och är ansvariga för sina ämnen. Klasserna byter ämneslärare byts vid varje läsår. Lärarlaget samverkar kring pedagogiska frågor samt kring andra viktiga ämnen för verksamheten som elevvård och planering. Det finns speciallärare knutna till åk 4-6.

Vi är stolta över det trygghetsarbete som görs på skolan, både det förebyggande främjande och det åtgärdande arbetet är en viktig del i det.

Tryggheten skapar en god grund för lärande och vi utgår från våra ordningsregler som förankras hos eleverna. Det är studiero och mobilfritt på lektioner. Att stödja våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

Verksamheten har redan från skolstart en delvis anpassad undervisning med den fördelen att eleverna har tillgång till en egen dator.

Elevdelaktigheten är viktig och eleverna har flertalet forum för att framföra sina åsikter och göras delaktiga i att utveckla och förbättra sin skola.

All undervisning utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven.

Sidan uppdaterades: