Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

På Björknässkolan värnar vi elevers rätt till studiero, trygghet och trivsel. Vi arbetar aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och Trygghetsteamen på skolan arbetar både förebyggande och åtgärdande. Det finns tydliga rutiner i arbetet med våra ordningsregler och det systematiska arbetet med elevernas trygghet och arbetsmiljö.

Sidan uppdaterades: