Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verksamhet

Fritidsverksamhet

Björknässkolans fritidsverksamhet tillgodoser varje barns behov av omsorg. Vi lägger stor vikt på barnens trygghet, att utveckla deras sociala kompetens och öka förståelsen för egna och andras känslor. Fritidstiden är barnens tid där den egna leken och kreativiteten ges stort utrymme. Barnen erbjuds aktiviteter som till exempel fritids-gympa, skogsdagar, utflyktsdagar, skapande aktiviteter, ute-och innelekar. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt och vårt mål är att skapa förutsättningar för det. Vi arbetar också för att ständigt utveckla lekmiljön, både inne och ute.

Vi utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven.

Läs mer om fritidsverksamheten här.

Förskoleklass A+D: Marie Fredriksson, David Vesterman, Abdulkader Waez A: 073 821 79 17 . D: 08 718 85 42

Förskoleklass C: Atta Hannu, Anna Viberth, telefonnummer: 070 431 77 21

Gula villan: (1-3 C) Henrik Bernå, Eva Svenow, Peter Nilsson, telefonnummer: 070 431 85 19

Pinglan: (2+3B) Mirjam Persson, Martin Söderberg, Magnus Andrée, telefonnummer: 070 431 80 59

Castor på Vintergatan (1-3 D): Marie Öberg, Jimmy Tofte, Maria Saarm, telefonnummer 08 718 85 13, 073 821 85 00

Pollux på Vintergatan (1-3 A): Ulrika Hansson, Carina Halvarsson, Anna-Maria Bjärestig, telefonnummer 08 718 85 12, 073 821 88 18

Klubben

Varmt välkomna till Björknässkolans Fritidsklubb. På fritidsklubben går elever från mellanstadiet tillsammans. Vår ambition är att elever ska ha en så rolig och händelserik fritidstid som möjligt med många olika aktiviteter att välja på. Valfriheten är stor hos oss, vi försöker att ha olika aktiviteter varje vecka beroende på vad elever vill göra.

Klubben: (åk 4-6) Torbjörn Andersson och Linda Olm, telefonnummer: 08 718 85 09, 0738 32 93 09

Ansökan och uppsägning av plats - Fritidsklubben

Till vårdnadshavare

All information från oss kommer att ligga på Infomentor. Det gäller t.ex. planering, anmälan inför lov och annan viktig information.

Kontrakt för mellanstadieelever
Kontrakt finns att hämta hos oss. Det kostar 900kr/månad. Kontaktperson Linda Olm.

Sidan uppdaterades: