Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verksamhet

Fritidsverksamhet

Björknässkolans fritidsverksamhet tillgodoser varje barns behov av omsorg. Vi lägger stor vikt på barnens trygghet, att utveckla deras sociala kompetens och öka förståelsen för egna och andras känslor. Fritidstiden är barnens tid där den egna leken och kreativiteten ges stort utrymme. Barnen erbjuds aktiviteter som till exempel fritids-gympa, skogsdagar, utflyktsdagar, skapande aktiviteter, ute-och innelekar. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt och vårt mål är att skapa förutsättningar för det. Vi arbetar också för att ständigt utveckla lekmiljön, både inne och ute.

Vi utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven.

Läs mer om fritidsverksamheten här.

Klubben

Varmt välkomna till Björknässkolans Fritidsklubb. På fritidsklubben går elever från årskurs 3 och mellanstadiet tillsammans. Vår ambition är att elever ska ha en så rolig och händelserik fritidstid som möjligt med många olika aktiviteter att välja på. Valfriheten är stor hos oss, vi försöker att ha olika aktiviteter varje vecka beroende på vad elever vill göra.

Till vårdnadshavare

All information från oss kommer att ligga på Infomentor. Det gäller t.ex. planering, anmälan inför lov och annan viktig information.

Kontrakt för mellanstadieelever
Kontrakt finns att hämta hos oss. Det kostar 900kr/månad. Kontaktperson Linda Olm.

Sidan uppdaterades: