Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskoleklass

I förskoleklass ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för elevernas lärande och utveckling. I leken ger vi barnen tillfälle att träna sin sociala kompetens, sin kreativitet, sin problemlösningsförmåga och sitt logiska tänkande.

De stora byggstenarna för verksamheten utöver leken är skapande, musik, högläsning, svenska, matematik och värdegrundsarbete. Alla elever i förskoleklass har idrott, under ledning av utbildad idrottslärare.

I förskoleklasserna arbetar förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi håller till i samma lokaler, både på skoltid och fritidstid. Förskoleklassen är en integrerad verksamhet i skolan.

Vi är stolta över det trygghetsarbete som görs på skolan, både det förebyggande främjande och det åtgärdande arbetet är en viktig del i det.

Tryggheten skapar en god grund för lärande och därför utgår från våra ordningsregler som förankras hos eleverna. Att stödja våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

Elevdelaktigheten är viktig och eleverna har flertalet forum för att framföra sina åsikter och görs delaktiga i att utveckla och förbättra sin skola.

Vi utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven.

Sidan uppdaterades: