Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår skola ska ingen känna sig trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Alla, såväl elever som personal, ska känna sig trygga och respekterade i skolan.

Vi vill att vår plan mot diskriminering och kränkande behandling ska fungera som ett verktyg i en levande process, den behöver ständigt vara aktuell och anpassad till de behov som finns i den dagliga verksamheten.

Plan mot diskriminering och kränkande behandlig (PDF-dokument, 371 kB)

Sidan uppdaterades: