Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor om att välja och byta skola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att välja förskoleklass och grundskola. Till exempel: Hur gör jag för att byta skola? Hur överklagar jag en skolplacering? Skulle du inte hitta svar på just din fråga här är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se
275

Jag vill överklaga beslut om skolplacering för mitt barn. Hur gör jag?


Svar:

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering i en kommunal skola.

Klicka på den här länken för att komma till en sida där du hittar mer information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett överklagande görs

Fick du svar på din fråga?
163

När ska jag välja skola för mitt barn?


Svar:

Det beror på när barnet ska börja i skolan:

 • Om du är nyinflyttad till Nacka och vill ha en plats snarast möjligt ska du göra ditt val nu.
 • Om ditt barn redan har en plats i skolan och du önskar byta till en annan skola ska du också göra ditt val nu.
 • Om du däremot vill ha en plats till nästa läsår ska du göra ditt skolval under skolvalsperioden som inträffar i början av varje år. Läs mer här
Fick du svar på din fråga?
84

Jag och mitt barn har skyddade personuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?


Svar:

Personer med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring gör skolvalet via pappersblankett - inte i e-tjänsten.

Utbildningsenheten skickar information i god tid före skolvalsperiodens början till vårdnadshavare med skyddade personuppgifter vars barn ska välja till förskoleklass eller som går i en skola som inte har nästa läsår. Informationen skickas till vårdnadshavaren via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Om du vill söka skola utanför skolvalsperioden kontaktar du Nacka kommun för att få en blankett hemskickad. Ring Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
51

Jag är inte överens med barnets andra vårdnadshavare om i vilken skola barnet ska gå. Vad händer då?


Svar:

Nacka kommun är skyldig att se till att alla barn från sex år som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om vårdnadshavarna inte är överens om placering för ett skolpliktigt barn placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Fick du svar på din fråga?
51

Jag är inte folkbokförd i Nacka och kommer inte heller att flytta till Nacka. Kan jag ändå välja en skola i Nacka för mitt barn?


Svar:

Ja, men inte under skolvalsperioden. Möjligheten att ansöka om plats på en kommunal skola i Nacka stängs under skolvalsperioden för barn som inte är folkbokförda i Nacka och heller inte har för avsikt att flytta till kommunen. Klicka här för aktuella datum och mer information.

Fick du svar på din fråga?
44

Vem gör valet om barnet har växelvis boende?

Fråga:

Ett barn som har två vårdnadshavare och växelvis boende ska välja skola. Kan båda vårdnadshavarna göra valet?


Svar:

Ja, båda vårdnadshavarna kan välja skola. Observera att den vårdnadshavare som inte gjort valet måste logga in i e-tjänsten Mitt Skolval och godkänna skolvalet för att det ska gälla.

Vårdnadshavaren kan även välja att "Dra tillbaka ansökan" och "Ändra ansökan". Den andra vårdnadshavaren måste därefter logga in och bekräfta detta val/denna åtgärd.

Om inte skolvalet godkänts av den andra vårdnadshavaren när skolvalsperioden är slut tilldelas barnet en plats av Nacka kommun.

Fick du svar på din fråga?
41

Hur gör jag för att byta skola?

Fråga:

Jag vill byta skola för mitt barn. Hur gör jag rent praktiskt och hur länge dröjer det innan jag får besked om det finns plats?


Svar:

Vi har samlat all information om att byta skola på en egen sida.

Klicka på den här länken för att komma till sidan "Byte av skola"

Fick du svar på din fråga?
40

Hur gör jag för att välja skola i en annan kommun?


Svar:

Söka plats på skola i annan kommun

Ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval avser endast skolor i Nacka - fristående och kommunala. Om du är intresserad av en skola i en annan kommun kontaktar du den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om ditt barn har möjlighet att få plats på skolan.

Om ditt barn fått besked om skolplacering i annan kommun

Om du fått och accepterat en skolplacering för ditt barn i en annan kommun än Nacka ska du snarast meddela detta till utbildningsenheten i Nacka kommun. Nacka kommun är hemkommun för alla barn som är folkbokförda i Nacka och vi behöver dessa uppgifter för vår skolpliktsbevakning men även för utbetalning av skolchecken till skolan i annan kommun.

Gör så här för att meddela skolplacering i annan kommun

Klicka på knappen nedan för att komma till en e-tjänst där du loggar in med BankID. I e-tjänsten lämnar du information om ditt barns skolplacering i annan kommun än Nacka. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda logga in i e-tjänsten.

Klicka här för att komma till e-tjänsten

Fick du svar på din fråga?
40

Jag vill att mitt barn ska börja förskoleklass som femåring. Hur gör jag då?


Svar:

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år.

Om det finns plats på den önskade skolan efter att alla skolpliktiga barn fått en skolplacering gör skolans rektor en bedömning om ditt barn kan tas emot i förskoleklass.

Läs mer här

Fick du svar på din fråga?
35

Kan jag göra om eller ändra mitt skolval?

Fråga:

Jag har gjort ett skolval men har ångrat mig. Kan jag göra om valet?


Svar:

Ja, under förutsättning att skolvalsperioden inte är avslutad kan du ta bort ditt val och göra ett nytt. Följ punkterna nedan:

 1. Logga in i e-tjänsten Mitt Skolval.
 2. På bilden Aktuella ansökningar visas de skolor som valts.
  Längst ner på sidan finns knappen "Dra tillbaka ansökan" och "Ändra ansökan".
 3. Klicka på den knapp som passar in på det du vill göra på sidan.
 4. Klicka på "Bekräfta" när åtgärden är klar.
 5. Observera att den andra vårdnadshavaren därefter måste logga in och bekräfta valet/åtgärden. Både ändring och bekräftelse måste vara gjorda i e-tjänsten senast den sista dagen i skolvalet. När skolvalsperioden är över kan du inte längre göra någon ändring av ditt val.
Fick du svar på din fråga?
28

Är det någon skillnad på att välja en kommunal eller en fristående skola?


Svar:

Ja - det finns några skillnader som du behöver tänka på:

 • Om du väljer en kommunal skola i Nacka räcker det att du gör valet via e-tjänsten.
 • Om du väljer en fristående skola eller en skola utanför Nacka måste du både göra en skolansökan i e-tjänsten och göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.
Fick du svar på din fråga?
18

Får mitt barn SL-kort om det är långt till den skola vi väljer?


Svar:

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt.

Nästan alla Nacka-elever som går i förskoleklass eller grundskola har en kommunal skola så pass nära sin folkbokföringsadress att de inte har rätt till skolbiljett. I enstaka fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolbiljett.

Läs mer om reglerna för skolbiljett/SL-kort här

Fick du svar på din fråga?
16

Vi ska flytta till Nacka och jag vill välja skola. Jag är inte folkbokförd i Nacka ännu – kan jag göra skolval via e-tjänsten ändå?


Svar:

Ja, det kan du göra. Men du som inte är folkbokförd i Nacka behöver först hämta barnets personuppgifter enligt punkterna nedan.

Gör så här om du inte är folkbokförd i Nacka:

 1. Tryck på knappen "Lägg till barn/Ansök i ny kommun".
 2. En ny sida öppnas. Öppna rullgardinsmenyn genom att klicka på neråtpilen i menyn.
 3. Välj ”Nacka”.
 4. Skriv in barnets personnummer (12 siffror) i fältet.
  Nu hämtas barnets personuppgifter från folkbokföringen.
  E-tjänsten kontrollerar att du som är inloggad verkligen är vårdnadshavare för det/de barn som du lägger till.
 5. Nu kan du fortsätta med att välja skola för ditt barn genom att trycka på ditt barns namn.
Fick du svar på din fråga?
10

Vad händer om man byter från en fristående skola - behöver man själv avsluta skolplaceringen om man får plats på kommunal skola?


Svar:

När en vårdnadshavare ansöker om att byta skola och det finns plats på den önskade skolan så placeras eleven på den nya skolan.
Den tidigare skolplaceringen avslutas med automatik när den nya placeringen läggs in i elevregistret – oavsett om det är en fristående eller kommunal skola.

Det finns alltså ingen uppsägningsfunktion inom grundskolan men vårdnadshavaren ska alltid meddela skolan som ni lämnar att eleven har fått en ny skolplacering.

När en elev byter skola är den skola som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter om eleven till den nya skolan. De uppgifter som ska överlämnas är sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven.

Fick du svar på din fråga?
-2

Jag och min familj är folkbokförda i Nacka men kommer att flytta inom Nacka kommun. Hur gör jag för att min kommande adress ska användas i skolvalet?


Svar:

I samband med att du gör skolvalet via e-tjänsten ska du styrka din kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande. Om din ansökan avser plats inför höstterminen ska planerat inflyttningsdatum vara innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.

Fick du svar på din fråga?
-53

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?


Svar:

Om inte alla elever får plats på en skola görs ett urval. Urvalet görs på olika sätt beroende på om skolan är fristående eller kommunal.

 • De fristående skolorna får enligt skollagen göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkände när skolan fick sitt tillstånd. Kontakta den fristående skolans rektor för att få information om skolans urvalsregler.
 • När en kommunal skola behöver göra ett urval rangordnas eleverna utifrån värdet för deras relativa närhet till skolan. Begreppet "relativ närhet" betyder att avståndet till den sökta skolan sätts i relation till avståndet till en alternativ skola.

Läs mer om urvalsprinciper och relativ närhet på sidan "Urval om fler sökande än platser"

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: