Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vanliga frågor om att välja och byta skola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att välja förskoleklass och grundskola. Till exempel: Hur gör jag för att byta skola? Hur överklagar jag en skolplacering?
259

Jag vill överklaga beslut om skolplacering för mitt barn. Hur gör jag?


Svar:

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering i en kommunal skola.

Klicka på den här länken för att komma till en sida där du hittar mer information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett överklagande görs

Fick du svar på din fråga?
61

Jag och mitt barn har skyddade personuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?


Svar:

Personer med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring gör skolvalet via pappersblankett - inte i e-tjänsten Nacka24.

Utbildningsenheten skickar information i god tid före skolvalsperiodens början till vårdnadshavare med skyddade personuppgifter vars barn ska välja till förskoleklass eller som går i en skola som inte har nästa läsår. Informationen skickas till vårdnadshavaren via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Om du vill söka skola utanför skolvalsperioden kontaktar du Nacka kommun för att få en blankett hemskickad. Ring Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
27

Jag är inte överens med barnets andra vårdnadshavare om i vilken skola barnet ska gå. Vad händer då?


Svar:

Nacka kommun är skyldig att se till att alla barn från sex år som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om vårdnadshavarna inte är överens om placering för ett skolpliktigt barn placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Fick du svar på din fråga?
27

Jag vill att mitt barn ska börja förskoleklass som femåring. Hur gör jag då?


Svar:

Vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar förskoleklass ett år tidigare, kan ansöka om skolplats i e-tjänsten när skolvalet för de skolpliktiga eleverna är avslutat. Om du valt en fristående skola behöver ditt barn även vara anmält till skolans egen kö.

Efter det att alla skolpliktiga barn har fått skolplats, ser utbildningsenheten om det finns någon ledig plats på den skola du valt. Om skolan har ledig plats beslutar rektor på skolan om ditt barn får börja.
Du får besked via e-tjänsten.

Klicka på denna länk för att komma till en sida med mer information och länk till sidan där du gör ditt val.

Fick du svar på din fråga?
27

Jag är inte folkbokförd i Nacka och kommer inte heller att flytta till Nacka. Kan jag ändå välja en skola i Nacka för mitt barn?


Svar:

Ja, men inte under skolvalsperioden. Möjligheten att ansöka om plats på en kommunal skola i Nacka stängs under skolvalsperioden för barn som inte är folkbokförda i Nacka och heller inte har för avsikt att flytta till kommunen. När skolvalet för de skolpliktiga Nackaeleverna är avslutat har du möjlighet att ansöka och då öppnas åter länken till webbsidan där du väljer skola i Nacka.

Klicka på denna länk för att komma till en sida med mer information och länk till valsidan

Fick du svar på din fråga?
26

Är det någon skillnad på att välja en kommunal eller en fristående skola?


Svar:

Ja - det finns några skillnader som du behöver tänka på:

Om du väljer en kommunal skola i Nacka

Om du väljer en kommunal skola i Nacka räcker det att du gör valet via Nacka24.

OM DU VÄLJER EN FRISTÅENDE SKOLA

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

OM DU VÄLJER EN SKOLA I ANNAN KOMMUN

Då är det viktigt att du – utöver att ange skolan i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan..

Fick du svar på din fråga?
24

Kan jag göra om eller ändra mitt skolval?

Fråga:

Jag har gjort ett skolval men har ångrat mig. Kan jag göra om valet?


Svar:

Ja, under förutsättning att skolvalsperioden inte är avslutad kan du ta bort ditt val och göra ett nytt. Följ punkterna nedan:

 1. Den vårdnadshavare som gjorde skolvalet loggar in på e-tjänsten Nacka24.
 2. Gå till sidan ”Mina ärenden”
 3. Klicka på knappen ”Ta bort genomfört skolval”.
 4. Nu är länken på startsidan återaktiverad.
 5. Gör ett nytt skolval.

Det är viktigt att du gör det nya skolvalet inom skolvalsperioden. När skolvalsperioden är över kan du inte längre göra någon ändring av ditt val.

Fick du svar på din fråga?
21

Hur gör jag för att välja skola i en annan kommun?


Svar:

När du loggat in på Nacka24 väljer du Utanför Nacka som område och Skola utanför Nacka 1 som skola.

I Nacka24 anger du alla dina tre val av skolor. Om du väljer en skola utanför Nacka är det viktigt att du – utöver att ange skolan i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

Fick du svar på din fråga?
20

Vem gör valet om barnet har växelvis boende?

Fråga:

Ett barn som har två vårdnadshavare och växelvis boende ska välja skola. Kan båda vårdnadshavarna göra valet?


Svar:

Nej, det är endast vårdnadshavaren som är folkbokförd på samma adress som barnet som kan göra skolval i e-tjänsten Nacka24.

Båda vårdnadshavarna får ett meddelande när val har registrerats.

Fick du svar på din fråga?
18

Hur gör jag för att byta skola?

Fråga:

Jag vill byta skola för mitt barn. Hur gör jag rent praktiskt och hur länge dröjer det innan jag får besked om det finns plats?


Svar:

Vi har samlat all information om att byta skola på en egen sida.

Klicka på den här länken för att komma till sidan "Byte av skola"

Fick du svar på din fråga?
17

Vad ska jag tänka på när jag väljer skola?


Svar:

Här är några viktiga punkter:

VÄLJ TRE SKOLOR och rangordna dem

När du registrerar skolvalet i e-tjänsten ska du ange tre skolor i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Gå gärna på skolornas Öppet hus och informationsmöten och ta del av jämförelsematerialet på Jämföraren innan du väljer dina tre skolor.

OM DU VÄLJER EN FRISTÅENDE SKOLA

Kom ihåg att de fristående skolorna har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten ska ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

OM DU VÄLJER EN KOMMUNAL SKOLA I ANNAN KOMMUN

Då är det viktigt att du – utöver att ange "Skola utanför Nacka" som ett av dina alternativ i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

ANTAGNING TILL JÄRLAS MUSIKKLASSER OCH EKLIDENS IDROTTSKLASS

Vill du söka till musikklass i årskurs 4 på Järla skola eller till idrottsklass i årskurs 7 på Eklidens skola? För att söka till dessa klasser behöver eleven göra ett färdighetsprov. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om hur det går till.

Särskilda antagningskrav gäller till Järlas musikklasser i årskurs 4 och till Eklidens idrottsklass i årskurs 7. Läs mer på skolornas egna webbsidor.

Fick du svar på din fråga?
11

Jag och min familj ska flytta till Nacka och jag vill att mitt barn börjar skolan i Nacka kommande läsår. Kan jag ansöka redan nu?


Svar:

Ja, under förutsättning att du i samband med ansökan via e-tjänsten styrker kommande adress, och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande. Om ansökan avser plats inför höstterminen ska planerat inflyttningsdatum vara senast den 10 augusti samma år.

Vi har samlat all information om skolval för blivande Nackabor på en egen sida. Klicka på den här länken för att komma till sidan "På väg till Nacka" där du även hittar information om hur du skickar in kopia på hyreskontrakt/köpekontrakt.

Fick du svar på din fråga?
1

Jag hittar inte Ektorp-Borgvalla i e-tjänsten Nacka24! Varför?


Svar:

Ektorp och Borgvalla är tillsammans en skola som i e-tjänsten heter "Ektorps skola". Du som önskar plats på Ektorp eller Borgvalla väljer "Ektorps skola" i e-tjänsten när du gör ditt val.

Efter skolvalet kontaktar Ektorps skola de som fått plats på skolan för att inhämta önskemål om placering.

Fick du svar på din fråga?
-6

Jag och min familj är folkbokförda i Nacka men kommer att flytta inom Nacka kommun. Hur gör jag för att min kommande adress ska användas i skolvalet?


Svar:

Förutom din skolvalsansökan via e-tjänsten ska du styrka den kommande adressen, och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Om ansökan avser plats inför höstterminen ska

 • planerat inflyttningsdatum vara senast den 10 augusti samma år
 • kopia på hyreskontrakt/köpekontrakt vara utbildningsenheten tillhanda senast den 31 januari.

Vi har samlat all information om byte av skola på en egen sida. Klicka på den här länken för att komma till sidan "Byte av skola” där du även hittar information om hur du skickar in kopia på hyreskontrakt/köpekontrakt.

Fick du svar på din fråga?
-76

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?


Svar:

Om inte alla elever får plats på en skola görs ett urval. Urvalet görs på olika sätt beroende på om skolan är fristående eller kommunal.

 • De fristående skolorna får enligt skollagen göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkände när skolan fick sitt tillstånd. Kontakta den fristående skolans rektor för att få information om skolans urvalsregler.
 • När en kommunal skola behöver göra ett urval rangordnas eleverna utifrån värdet för deras relativa närhet till skolan. Begreppet "relativ närhet" betyder att avståndet till den sökta skolan sätts i relation till avståndet till en alternativ skola.

Läs mer om urvalsprinciper och relativ närhet på sidan "Urval om fler sökande än platser"

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: