Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sophämtning vintertid

När det är snö och kallt är det viktigt att vi hjälps åt för att få sophämtning och snöröjning att fungera.
  • Ställ kärlen vid infarten eller i grindöppningen, inte på trottoaren eller vägen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren snöröjas - och då finns risken att ditt kärl inte kan tömmas!
  • Snöröj, sanda och skotta bort vallar omkring kärl/kärlskåp/soprum, så att kärlen utan hinder kan rullas fram till sopbilen. Glöm heller inte att borsta bort snö från kärllocket.
  • Om kärlen inte tömts, låt de stå kvar utställda tills de blivit tömda. Ibland tömmer vi även på helgen för att köra ikapp eventuella förseningar. Ställ kärlen jämsides med infarten på ett sätt som inte försvårar snöröjningen.
  • Har du fått en extra säck med sopor på grund av att sophämtningen uteblivit? Ställ ut säcken bredvid sopkärlet på nästkommande ordinarie hämtdag så tas den med utan extra kostnad.
  • Under vinterhalvåret är det inte ovanligt att påsar fryser fast i kärlen. Läs mer här hur du undviker det.

sophämtning vintertid

Här hittar du information om hur dina kärl ska vara vända

Sidan uppdaterades: