Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vattenavläsning

För att du ska få en jämn debitering av din förbrukade vattenmängd rekommenderar vi att du rapporterar in din vattenmätarställning minst 2-3 gånger per år. En regelbunden vattenmätaravläsning kan också avslöja om vattenläckor uppstått.

Du kan som VA-kund hos oss kan enkelt lämna din vattenavläsning här på webben genom att logga in med e-legitimation.

Här loggar du in med e-legitimation:

Personuppgiftshantering

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/bankkonto/kundnummer/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärendet avseende din anmälan/ansökan/beställning. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att sparas under tiden så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Hur ofta ska jag lämna vattenavläsning?

Lämna din vattenmätarställning minst en gång per år, gärna varje kvartal men inte oftare än varannan månad.

Hur läser jag av min vattenmätare?

På bilden nedan ser du två olika typer av vattenmätare; en i plast med vitt hölje (till vänster) och en med blått hölje (till höger). De röda siffrorna på mätaren till vänster ska inte anges när du lämnar din vattenmätarställning. Mer information om vattenmätare finns här.

Bild på ny respektive gammal vattenavläsare.

Vid fler frågor om vattenavläsning kan du kontakta kundservice Nacka vatten och avfall på telefon 08-718 90 00 eller via e-post kundservice@nvoa.se

Sidan uppdaterades: