Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi har bara en viss mängd dricksvatten på vår jord, och det går runt i ett i ett ständigt kretslopp. Det bildas inget nytt vatten, utan det vatten vi dricker i dag är samma vatten som en gång dinosaurierna drack och det är samma vatten som våra kommande generationer ska dricka.

Varifrån kommer vattnet?

Dricksvattnet i Nacka kommer från Stockholm vatten och avfall. Vi har inga egna vattenverk i Nacka utan allt vatten som levereras till vår kommun kommer från Stockholm. Vattnet tas från Mälaren och renas sedan i Lovö och Norsborgs vattenverk.

Mälaren är en ytvattentäkt med god vattentillgång, det gör att tillgången på dricksvatten inte påverkas av låga grundvattennivåer. Stockholm Vatten och avfall har även Bornsjön som reservvattentäkt om man av olika skäl inte kan använda vattnet i Mälaren.

Stockholm Vatten och avfall AB levererar även dricksvatten till Stockholm, Huddinge, Lidingö, Tyresö, Haninge, Salem, Botkyrka, Strängnäs, Nynäshamn, Ekerö och Värmdö.

Dricksvattenkvalitet och provtagning

Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel. Det är Livsmedelsverkets krav som styr och reglerar verksamheten. I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Provtagning

Nacka Vatten och avfall ansvar för vattnets kvalitet i Nacka. Fler än 100 vattenprover tas årligen på olika platser i kommunen för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet när den når konsument. Vi har utbildade dricksvattenprovtagare som alltid legitimerar sig vid ett eventuellt besök. Alla prover tas på kallt kranvatten. Varmvatten kan lösa ut koppar från ledningarna eller innehåller bakterier. Därför räknas bara kallvatten som livsmedel.

I normalfallet görs två olika analyser, en mikrobiologisk och en kemisk. Proven analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Om provet får någon anmärkning tas ett nytt prov och orsaken till felet undersöks och åtgärdas. Om felet är i fastigheten ger vi råd för lämpliga åtgärder till fastighetsägaren.

Inne på vattenverken tar Stockholm vatten och avfall regelbundet ett stort antal prover för att bevaka att vattnet lever upp till livsmedelsverkets krav innan det går ut på ledningsnätet. Vattnet som levereras från vattenverken är av mycket god kvalité. Det sker ingen ytterligare behandling av det vatten som kommer från Stockholm Vatten till Nacka. På Stockholm vatten och avfalls hemsida hittar du mer information om analysresultat från Norsborg och Lovöns vattenverk. Kontroll och kvalitet | Stockholm Vatten och Avfall

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående kundservice på telefon 08-718 90 00

Nedan hittar du en sammanställning av analysresultat från vattenprover som togs i Nacka under år 2020.

Sidan uppdaterades: