Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Dricksvatten

Allt dricksvatten som levereras i Nacka kommer ifrån sjön Mälaren. Nacka har inga egna vattenverk där dricksvatten produceras, utan allt vatten köps från Stockholm Vatten och Avfall.

Varifrån kommer vattnet?

Dricksvattnet i Nacka kommer från Stockholm vatten och avfall. Vi har inga egna vattenverk i Nacka utan allt vatten som levereras till vår kommun kommer från Stockholm. Vattnet tas från Mälaren och renas sedan i Lovö och Norsborgs vattenverk.

Mälaren är en ytvattentäkt med god vattentillgång, det gör att tillgången på dricksvatten inte påverkas av låga grundvattennivåer. Stockholm Vatten och avfall har även Bornsjön som reservvattentäkt om man av olika skäl inte kan använda vattnet i Mälaren.

Stockholm Vatten och avfall AB levererar även dricksvatten till Stockholm, Huddinge, Lidingö, Tyresö, Haninge, Salem, Botkyrka, Strängnäs, Nynäshamn, Ekerö och Värmdö.

Sidan uppdaterades: