Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

PFAS

PFAS är ämnen som finns överallt i vår miljö och även i dricksvatten och mat. Från och med 2026 kommer särskilda gränsvärden för PFAS i dricksvatten att gälla.

Kemikalier med många användningsområden

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda kemikalier. Dessa kemikalier används i ett stort antal produkter. De finns bland annat i kosmetika, förpackningar, funktionskläder och i teflonet i stekpannor.

PFAS tar extremt lång tid att bryta ner. Det gör att ämnena är vanligt förekommande i miljön och i både dricksvatten och mat.

PFAS kan innebära hälsorisker

I högre doser och under längre exponering innebär PFAS risker för människors hälsa. Enbart vissa av ämnena är närmare utredda, och om dessa vet man mer om risker och effekter. Du kan läsa mer om hälsoriskerna på Livsmedelsverkets webb (se länk nedan).

Nya regler för gränsvärden

I de nya dricksvattenföreskrifterna som började gälla år 2023 har Livsmedelsverket beslutat om att två nya gränsvärden för PFAS ska börja gälla från januari 2026:

  • PFAS 4 ska ligga under 4 nanogram per liter
  • PFAS 21 ska ligga under 100 nanogram per liter

Klarar Nackas vatten gränsvärdena för PFAS?

Allt dricksvatten som distribueras i Nacka kommun köps in från Stockholm Vatten och Avfall. Halterna av PFAS 21 i dricksvattnet är redan betydligt lägre än det kommande gränsvärdet. Halterna av PFAS 4 ligger idag nära det kommande gränsvärdet, och för att hålla halterna konstant under gränsvärdet krävs åtgärder.

Stockholm Vatten och Avfall arbetar med PFAS-frågan sedan flera år tillbaka och vidtar åtgärder för att klara de kommande gränsvärdena. Du kan läsa mer om Stockholm Vatten och Avfalls arbete via länken nedan.

Så kan du göra skillnad

PFAS sprids i vår miljö genom produkter som vi köper och använder. Därför kan du som konsument bidra till att minska förekomsten av dessa ämnen genom att välja produkter fria från PFAS.

Ta del av Kemikalieinspektionens råd om PFAS i vardagsvaror

Läs mer

Stockholm Vatten och Avfalls information om PFAS

Livsmedelsverkets information om PFAS

Sidan uppdaterades: