Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Tillsyn och insyn i förskola

Det främsta syftet med tillsyn och insyn är att säkerställa att huvudmännen följer gällande lagar, förordningar och Nacka kommuns tillämpningsregler. För fristående verksamheter säkerställs även att auktorisationskraven uppfylls.

Ett annat syfte med tillsyn och insyn är att ge förskolorna råd och vägledning för att uppnå förbättrad kvalitet hos alla anordnare.

SKILLNAD MELLAN TILLSYN OCH INSYN:

 • Tillsyn gäller fristående förskolor
  Vid brister tillämpas ingripande i form av föreläggande eller anmärkning enligt skollagen.
 • Insyn gäller kommunala förskolor
  Om brister framkommer vid insyn uppmanas verksamheten att rätta till bristerna. De kommunala förskolorna omfattas inte av ingripande enligt skollagen.

TILLSYN/INSYN ÄR ANTINGEN REGELBUNDEN ELLER RIKTAD:

 • Regelbunden tillsyn/insyn
  Sker planerat och genomförs på alla enheter vartannat år, enligt framtagna rutiner för tvåårsperioden.
 • Riktad tillsyn/insyn
  Sker då brister i förskolan framkommit, exempelvis från klagomål, och innebär kontroll av den specifika frågan.

I god tid inför besöket får både rektor och huvudman information där besökets syfte och innehåll framgår.

Två personer från utbildningsenheten, varav en förskoleexpert, genomför tillsyns-/insynsbesöken. Efter besöket skriver de en rapport som bland annat innehåller råd och vägledning för förskolan. Rapporten skickas tillbaka till förskolan och registreras i Nacka kommuns ärendehanteringssystem.

Sidan uppdaterades: