Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Personalstatistik

PEDAGOGER I FÖRSKOLAN

Statistik om barn och personal i förskolorna samlas in av Skolverket/SCB. Denna statistik kan användas för jämförelser med andra kommuner. Eftersom statistiken från Skolverket/SCB inte redovisas per förskola genomför utbildningsenheten varje år en särskild insamling från förskolorna.

I Jämföraren hittar du uppgift om andel förskollärare samt antal barn per årsarbetare på varje förskola och du kan lätt jämföra olika förskolor.

Vill du få fördjupad information finns här en länk till tjänsteskrivelse från februari 2020.

LÄRARE I GRUNDSKOLA SAMT PERSONAL PÅ FRITIDSHEM

Statistiken om lärares behörighet och legitimation hämtas från Skolverket. När det gäller fritidshem har Nacka beställt uppgifter från SCB som visar andel personal med pedagogisk högskoleexamen per skola.

I Jämföraren hittar du uppgift om andel lärare samt fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleexamen på varje grundskola.

LÄRARE I GYMNASIESKOLA SAMT PERSONAL PÅ FRITIDSHEM

Information om lärare på gymnasieskolor hittar du i blocket "Hitta och jämför gymnasieskolor"

Vill du få fördjupad information finns här en länk till tjänsteskrivelse från maj 2020.

Sidan uppdaterades: