Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Mål- och resultatstyrning för förskola och skola

 1. Övergripande mål

  Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål för hela den kommunala verksamheten och strategiska mål för utbildningsnämnden.

  Här kan du läsa mer om Nackas övergripande mål.

 2. Budget

  Kommunfullmäktige ger nämnderna ekonomiska förutsättningar genom att ange en rambudget.

  Utbildningsnämnden fördelar sedan rambudgeten inom sitt ansvarsområde så att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att målen uppfylls.

  Här kan du läsa mer om utbildningsnämndens budget

 3. Fokusområden och utvärderingsplan

  Fokusområden

  Utbildningsnämnden tar fram förslag på fokusområden för de strategiska målen. Kommunfullmäktige fastställer fokusområdena.

  Vill du veta mer om utbildningsnämndens fokusområden? Klicka här!

  Utvärderingsplan

  Utbildningsnämnden beslutar även om en utvärderingsplan för det kommande året.

  Klicka här för att läsa och/eller ladda ner utbildningsnämndens utvärderingsplan för mars 2020 till och med februari 2021. (PDF-dokument, 97 kB)

 4. Måluppfyllelse

  I kommunens årsredovisning och utbildningsnämndens kvalitetsanalys redovisas hur väl de olika målen har uppfyllts under året.

  Årsredovisning

  Här kan du ta del av Nackas senaste årsredovisning.

  Kvalitetsanalys

  Varje år gör utbildningsenheten en samlad bedömning av kvalitetsnivån på förskolor och skolor i Nacka. En sammanfattning redovisas för utbildningsnämnden i början av året och nämnden pekar ut vissa områden där man vill göra fördjupade studier eller åtgärder av något som utbildningsnämnden uppfattar som bekymmersamt.

  Här kan du läsa mer om kvalitetsanalysen

Sidan uppdaterades: