Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Utbildningspolitisk strategi

Den utbildningspolitiska strategin anger mål och strategier för att skapa den bästa utbildningen för barn och elever i Nacka. Strategin är ett styrdokument och sammanfattar det allra viktigaste inom utbildningsområdet. Här finns vägmärken för att visa vägen till det som är målet, att skapa världens bästa skola för varje barn och elev, varje dag.

För att nå högt ställda mål är det avgörande att det finns ett gott samspel mellan alla som är involverade i utbildningssystemet i Nacka. Kommunfullmäktige utgår därför från att alla förskolor och skolor i Nacka och deras huvudmän följer strategin och arbetar för att förverkliga ambitionerna som uttalas här.

Sidan uppdaterades: