Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Utbildningsnämndens årliga kvalitetsanalys

Uppföljning och utvärdering är enligt den utbildningspolitiska strategin ett av utbildningsnämndens sätt att stödja och stimulera utveckling i Nackas förskolor och skolor. Nämndens roll i det systematiska kvalitetsarbetet innebär både att redovisa kvaliteten samt att driva på för kontinuerlig kvalitetsutveckling på en övergripande nivå.

Utbildningsenheten, som är den tjänstemannaorganisation som arbetar med att genomföra utbildningsnämndens uppdrag, tar varje år fram en kvalitetsanalys som är enhetens samlade bedömning av kvaliteten i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor.

Kvalitetsanalysen baseras på årets uppföljning och utvärdering och omfattar

  • Förskola (förskola och pedagogisk omsorg) och
  • Skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt gymnasieskola och gymnasiesärskola).

Till grund för bedömningen ligger förskolans och skolans nationella mål samt utbildningsnämndens mål och fokusområden med tillhörande indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige.

Kvalitetsanalysen syfte är att visa på starka sidor, utvecklingsområden och utmaningar. I ett särskilt kapitel föreslår utbildningsenheten olika aktiviteter och åtgärder som utbildningsnämnden och utbildningsenheten kan vidta för fortsatt kvalitetsutveckling.

Rapporten riktar sig till utbildningsnämnden, men är också viktig för andra ansvariga i kommunen och för Nackas förskolor och skolor samt deras huvudmän. Rapporten ger också kommuninvånarna en samlad bild av kvaliteten i förskolor och skolor belägna i kommunen.

Nedan hittar du den senaste versionen av kvalitetsanalysen - i sin helhet eller i sammanfattning

Sidan uppdaterades: