Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Utvärderingsplan

Utvärderingsplanen visar de olika utvärderingar som genomförs för utbildningsnämnden och när de redovisas för nämnden. Utvärderingen visar kvalitet och måluppfyllelse, och ger också förskolor och skolor underlag för utveckling och är ett viktigt underlag för dialoger om kvalitet. Utvärderingen ger också föräldrar och elever viktig information.


Utvärderingen belyser verksamheten ur olika perspektiv och omfattar elevresultat, enkäter till elever och föräldrar, observationer av verksamheten, statistik om personal samt annat underlag.

Länk till utbildningsnämndens utvärderingsplan för 2024

Sidan uppdaterades: