Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Enkätundersökningar

Enkätundersökningar är en viktig del av utbildningsnämndens kvalitetsuppföljning och genomförs som en del av VÅGA VISA, ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner i Stockholmsområdet: Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med samarbetet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola.

Som en del i utbildningsnämndens kvalitetssystem ingår att genomföra och analysera enkätundersökningar till elever och föräldrar. Enkätfrågorna utgår från de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanerna och ett flertal av nämndens resultatindikatorer mäts därför utifrån enkätsvaren. Resultaten är också användbara som stöd i förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Enkätundersökningarna omfattar

  • förskola,
  • pedagogisk omsorg,
  • förskoleklass,
  • grundskolans årskurs 3, 6 och 8,
  • grundsärskola och gymnasiesärskola samt
  • fritidshem.

Enkäterna genomförs årligen och består av ett antal påståenden om verksamheten som elever och/eller föräldrar får bedöma om de instämmer i eller inte utifrån en fyrgradig skala.

Gymnasieskolan

Enkäten till gymnasieeleverna i årskurs 2 är en del av samverkansavtalet om en gemensam gymnasieregion i Stockholms län och genomförs av Storsthlm. Gymnasieenkäten har en femgradig skala där tre ska tolkas som neutralt.

Här kan du ta del av enkätresultaten:

*För pedagogisk omsorg och särskola redovisas resultatet för hela Nacka - inte per anordnare. Gränsen för att redovisa resultat per anordnare går vid färre än sex svar eller om svarsfrekvensen är lägre än 50 procent.

Sidan uppdaterades: