Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Nackas skolor arbetar med att främja skolnärvaron

I utbildningsnämndens satsning under 2023-2024 ingår även en serie seminarier med fokus på hur skolor kan främja skolnärvaro. Den 13 september gick startskottet för den första seminarieserien. Det finns plats för fler deltagare till kommande tillfällen och du är varmt välkommen att anmäla dig!

Första knytkonferensen om NPF

Igår samlades omkring 50 personer i Nacka stadshus för en så kallad Knytkonferens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Deltagarna hade olika professioner såsom rektorer, förskollärare, lärare samt speciallärare och specialpedagoger. Gemensamt för alla är att de dagligen sysslar med undervisning av barn och elever med NPF-problematik. Knytkonferensen var den första av tre och anordnades av utbildningsenheten i Nacka.

Nomineringen till utmärkelsen Lära är öppen

Idag öppnar nomineringen till utmärkelsen Lära, ett pris som uppmärksammar och hyllar Nackas pedagoger från förskola till vuxenutbildning. Det är ni Nackabor som utser kandidaterna så passa på att nominera din favoritpedagog - nomineringen är öppen hela september. 

Uppföljning av strategin Ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har följt upp hur skolorna i Nacka arbetar med ANDT-frågor kopplat till strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Strategin gäller för alla som arbetar på kommunens uppdrag och förutsätter ett engagerat och medvetet arbete inom alla kommunalt finansierade verksamheter.

Ökad tillgång till legitimerade och behöriga lärare i Nacka

I Nacka kommun ökar andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola. Jämfört med Stockholms län och riket hade Nacka år 2022 en högre andel legitimerade och behöriga lärare i samtliga jämförda skolformer.

Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2023 fick 90 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Nästa alla, eller 99 procent, fick plats på någon av de tre skolor som de valt, en liten minskning från förra årets 100 procent.

Höjda checkbelopp den 1 juli 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om höjning av vissa checkbelopp från och med den 1 juli 2023.

Satsning på ökad kompetens kring NPF på förskolor och skolor

Under 2023 kommer utbildningsenheten att genomföra två aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF i förskolor och skolor. Målgrupp för satsningen är främst den personal på förskolor och skolor som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser, exempelvis förskolepedagoger, lärare, personal inom elevhälsan, elevassistenter och fritidspedagoger. Aktiviteterna vänder sig till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor i Nacka.

Riktlinjerna har kompletterats gällande anvisad förskoleplats

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringen tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. Eftersom kommunen fått ökade skyldigheter har utbildningsnämndens riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kompletterats.

Nackas svar på remissen om Statligt ansvar för skolan

Nacka kommun är remissinstans för utbildningsdepartementets remiss av betänkandet SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag. Utbildningsnämnden har beslutat om ett förslag till yttrande som skickats vidare till kommunstyrelsen som beslutar om yttrandet.

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg 2022

Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2022 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de ställda kraven inom de flesta områden som granskats. De allra flesta förskolor och pedagogisk omsorg som bedömts ha brister har rättat till dessa, resterande kommer att följas upp under våren 2023.

Utmärkelsen LÄRA – här är områdena för 2023!

Utbildningsnämnden har bestämt att utmärkelsen LÄRA 2023 ska uppmärksamma områdena ”Extra anpassningar och särskilt stöd” samt ”Naturvetenskap, matematik och teknik”.

Lokal krisplan för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har antagit en lokal krisplan. Krisplanen ingår som ett led i Nacka kommuns krisberedskapsarbete och ska minimera riskerna för att utbildningsenheten inte ska kunna utföra de uppgifter som hör till utbildningsnämndens ansvarsområde om en extraordinär händelse eller kris inträffar.

Nu öppnar ansökan till Myrsjö och Skuru-Duvnäs resursskolor

I höst startar Nackas nya resursskolor för elever i årskurs 1–9 med en diagnos inom autismspektrum. Ansökan kan göras från 31 mars till och med 21 april.

Anmälan till Naturstädning öppnar 21 mars

Snart är det dags igen för den populära aktiviteten Naturstädning. Ta chansen att komma ut i naturen tillsammans och tjäna pengar till klasskassan eller laget. Samtidigt bidrar ni till att hålla Nacka renare och trevligare för alla.

Visar 15 av 144 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: