Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att arbeta som arbetsterapeut

Nacka seniorcenter Talliden är ett lite mindre särskilt boende för äldre, vilket innebär att jag är ensam i min yrkesroll. Det är ett mycket varierande arbete och i teamet ingår undersköterskor, fysioterapeut och sjuksköterskor. Vi samarbetar hela tiden kring kundernas behov och de svårigheter som kan uppstå. Fördelen med att arbeta på ett mindre seniorboende är att jag får lära känna alla som bor här. Det är lättare att fånga upp svårigheter, frågor och känslor i olika sammanhang när vi arbetar så nära kunden.

Annika-arbetar630x400.gif

Min roll på NSC Talliden är att på olika sätt försöka stärka kunden i att utföra aktiviteter självständigt. Det kan innebära olika strategier för att klara något eller att prova ut ett hjälpmedel som kan underlätta aktiviteten. Aktiviteter behöver inte vara träning eller musikunderhållning utan en aktivitet kan vara att klara sin vardag. Äta, dricka, komma upp ur sängen och träffa andra. Det sociala samspelet och välmåendet är också en viktig aspekt. Alla kunder som flyttar in eller blir sämre i sina förmågor får en ADL-bedömning (Aktiviteter i Dagliga Livet) vilket innebär att jag gör en bedömning av vad omvårdnadspersonalen behöver stötta med vid personlig vård samt vid måltider och hur mycket kunden klarar självständigt.

Varje månad planeras olika aktiviteter. Jag sammanställer ett program med aktiviteter och håller i de flesta kontakterna. Eftersom jag har fördelen att ha min hund, Iris, med mig på jobbet ordnas varje vardag en hundpromenad kl 10.00. Då kan de som önskar följa med. Frisk luft brukar uppskattas av de flesta. Andra fasta aktiviteter som vi anordnar är bowling, sittgymnastik och balansgrupp. Aktiviteten Qi Gong leds av undersköterskor som har gått en utbildning i detta.
Jag är kontaktperson för musiker, förskolan, volontärer mm som kommer utifrån och hälsar på.

Som arbetsterapeut har jag förskrivningsrätt på hjälpmedel som kan lånas eller hyras från Hjälpmedelscentralerna. Vissa hjälpmedel behöver jag köpa in. Jag är även skyldig att registrera, besiktiga, underhålla och skicka tillbaka de hjälpmedel som finns på Talliden. Vid exempelvis rullstolsutprovningar är det jag som anpassar rullstolen till det behov som finns. Varje år anordnar vi en förflyttningsutbildning för personalen. Framförallt för de som ska arbeta under sommaren och nyanställda. Handledning av personal är en uppgift som sker dagligen. Det kan vara ett nytt hjälpmedel som behöver introduceras eller en förflyttningssituation som blivit svårare.

I teamet arbetar vi mycket med förebyggande åtgärder. Vi träffas regelbundet och går igenom eventuella risker för fall, undernäring och trycksår. Alla kunder får en individuell bedömning var sjätte månad eller oftare om behovet finns. Vi arbetar även aktivt med bemötandefrågor vid demenssjukdom. Min uppgift i det fallförebyggande arbetet kan vara miljöanpassningar i lägenheten eller på avdelningen.

Det roligaste med arbetet är samarbetet med all personal för att lyckas ge kunden det den behöver för att må så bra som möjligt och för att få en innehållsrik vardag. Det finns så mycket vi kan göra för att underlätta och förgylla vardagen.

Sidan uppdaterades: