Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att arbeta som arbetsterapeut

Jag heter Ida och jobbar som arbetsterapeut på Nacka seniorcenter Ektorp. Det är ett roligt, spännande och varierande jobb. Jag arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska, läkare och omvårdnadspersonal. En av fördelarna med att jobba på seniorcenter Ektorp, som är Nackas största kommunala äldreboende, är att vi är två arbetsterapeuter och två fysioterapeuter som kan hjälpas åt vid behov och lära oss av varandra. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut varje dag och jag ställs inför många roliga och kluriga uppgifter.

Dagen kan börja med att jag är hemma hos en boende och gör en ADL-bedömning (för att se hur personen klarar sina vardagsaktiviteter), för att sedan kunna instruera omvårdnadspersonalen hur de på bästa sätt kan hjälpa den boende. Här behöver jag klura ut vilka hjälpmedel personen skulle kunna vara behjälpt av för att bli så självständig som möjligt. Att sitta med vid lunchen och göra måltidsobservationer förekommer också, då kan jag se om den boende behöver särskilda hjälpmedel för ätandet eller kanske sitta på ett annat sätt för att optimera måltidssituationen.

En annan av mina uppgifter är att handleda personalen i olika förflyttningssituationer, att hjälpa dem förbättra sin arbetsteknik för att förebygga eventuella skador. Det handlar också om att kunna hjälpa den boende att kunna förflytta sig på ett säkert sätt och vårt mål är att den boende ska kunna göra så mycket som möjligt själv. Inför sommaren håller vi arbets- och fysioterapeuter förflyttningsutbildningar för all ny personal som ska komma och jobba under semesterperioden.

En annan viktig del av mitt jobb är att prova ut hjälpmedel för att den boende ska bli mer självständig, kanske klara en förflyttning eller kunna delta i en aktivitet. En utprovning kan vara en rullstol till en person som fått svårare att gå och som själv vill kunna ta sig ner till vår kiosk för att handla eller låna böcker i vårt bibliotek. Andra utprovningar kan vara kognitiva hjälpmedel för att den boende ska komma ihåg de olika aktiviteterna varje dag eller veta vilka tider det är frukost eller lunch.

På seniorcenter Ektorp erbjuds de boende många aktiviteter, dels de dagliga öppna aktiviteterna som gympa, frågesport och bingo men även individuella behandlingar eller t.ex. handträning som ges vid behov. Vi har aktiviteter som är återkommande varje månad som exempelvis pubkvällar samt aktiviteter som är återkommande varje år som nobelmiddag, speeddating och afternoon tea. Jag har regelbundna möten med aktivitetsombuden från varje våning där vi bestämmer och planerar alla aktiviteter som ska genomföras framöver.

En gång i veckan arbetar vi med olika kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD, där vi tillsammans i teamet diskuterar hur vi kan undvika att den boende t.ex. ska få trycksår eller undvika fall. Att jobba med fallprevention är en stor och viktig del av det dagliga arbetet på seniorcenter Ektorp. Vi har regelbundna fallronder och mitt ansvar är bl.a. att se över miljön i våra boendes rum så att de ska kunna förflytta sig på ett så säkert sätt som möjligt. Varje vecka leder jag en promenadgrupp tillsammans med någon av fysioterapeuterna som självklart också har en viktig roll i det fallförebyggande arbetet.

Här syns Ida tillsammans med sina rehabkollegor Joanna, Charlotta och Gun.

Sidan uppdaterades: