Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter i skolans verksamhet

För elevaktiviteter får endast avgifter tas ut om de anses ringa, t.ex. 10-20 kr. Den totala summan under en termin får inte överskrida 100 kronor. Inga andra elevavgifter är tillåtna för aktiviteter i skolans regi eller då skolpersonal deltar.

Sidan uppdaterades: