Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Avgifter i skolans verksamhet

För elevaktiviteter får endast avgifter tas ut om de anses ringa, t.ex. 10-20 kr. Den totala summan under en termin får inte överskrida 100 kronor. Inga andra elevavgifter är tillåtna för aktiviteter i skolans regi eller då skolpersonal deltar.

Sidan uppdaterades: