Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev

Vårdnadshavare anmäler elevens frånvaro på InfoMentor senast före första lektionen start eller till skolans telefonsvarare 08 718 82 00 före kl. 07.30 och anger då ditt namn och din klass. Om du är borta under någon del av dagen måste tiden för frånvaron anges. Om du blir sjuk under dagen går du till skolsköterskan som hjälper dig med sjukanmälan.

Observera att det krävs en sjukanmälan för varje dag som eleven är sjuk. Det är viktigt att sjukanmälan sker i Infomentor.

Sidan uppdaterades: