Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Trygghet och trivsel

På Samskolan sätter vi elevhälsan i fokus!

ELEVHÄLSA PÅ SAMSKOLAN

VI ARBETAR I TEAM RUNTOM ELEVERNA

På Samskolan arbetar vi i team för att stödja våra elever att nå målen, trivas och må bra. Närmast eleverna finns mentor och lärare som följer elevernas utveckling och mående dagligen. Mentor har varje vecka coachande samtal med sina elever i både grupp och individuellt.

ELEVHÄLSOTEAMET

Elevhälsoteamet består av biträdande rektorer, skolpsykolog, skolläkare, kurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet.

Teamets uppgift är att möta elev, föräldrar och även pedagoger där de befinner sig och utifrån det arbeta för en positiv utveckling tillsammans. Representant från Elevhälsoteamet deltar på arbetslagsmöten med lärarna för information och uppföljning av elever samt föreslår åtgärder för att på bästa sätt stödja elever.

SÄRSKILT STÖD TILL ELEVER

Det finns elever i varje klass som är i behov av stöd eller särskilt stöd. Alla är olika och det finns ofta flera olika orsaker till elevers svårigheter. Samskolans resursteam består av speciallärare, specialpedagoger, talpedagog/logoped, elevassistenter samt resurslärare som stödjer elever i behov av särskilt stöd. Handledning ges till lärare och pedagoger av specialpedagog, skolpsykolog eller kurator kring anpassning av material och arbetsmetoder för barn i behov av särskilt stöd.

För att stödja och utmana varje elev har vi schemalagda, lärarledda studieverkstäder, där eleverna kan få uppgifter förklarade igen, göra omprov, eller fördjupa sina kunskaper och lära sig mer.

TRYGGHETSARBETE

Vi vill att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga. Vår skola präglas av lugn och ro och ett bra studieklimat. I utvärderingar skattar våra elever upplevelse av trygghet och studiero som mycket bra. Vi har tydliga handlingsplaner för uppföljning av kränkningar och diskrimineringar. Om du själv eller någon i din närhet blir mobbad så vill vi att kurator genast kontaktas. Det går också bra att kontakta mentor, någon annan lärare eller lägga ett anonymt meddelande i brevlådan i skolsköterskans väntrum.

För att göra mobbinganmälan finns blanketter även översatta till ett flertal olika språk för att förenkla processen för dem med begränsad kunskap av det svenska språket.


KONTAKTA ELEVHÄLSOTEAMET

Rektor biträdande EHT
Maria Trygger
E-post: Maria.Trygger@nacka.se
Mobil: 070 431 30 56

Kurator
Kristina Sandberg
E-post: Kristina.1.sandberg@nacka.se
Tel: 08 718 82 14
Mobil: 070 431 82 14

Kurator
Cristoffer Godenius
E-post: cristoffer.godenius@nacka.se
Tel: 08 718 77 32
Mobil: 070 431 89 80

Skolsköterska
Katarina Tiselius
E-post: katarina.tiselius@nacka.se
Tel: 08 718 76 91
Mobil: 070 431 88 41

Skolsköterska
Johanna Andersson
E-post: johanna.e.andersson@nacka.se
Tel: 08 718 96 54

Skolpsykolog
Sofia Nöjd
E-post: sofia.nojd@nacka.se

Skolläkare
Benjamin Linner
Kontakt nås via skolsköterskan

Elevhälsoteam
Karin Bjare
E-post: Karin.Bjare@nacka.se

Hélène Svantesson Edenmark
E-post: helene.svantesson.edenmark@nacka.se

Pia Axelson
E-post: pia.axelson@nacka.se

Camilla Larsson
E-post: camilla.larsson@nacka.se

Erik Schaffer
E-post: erik.schaffer@nacka.se

Sidan uppdaterades: