Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Vid början av varje läsår går läraren igenom kursplanen och kunskapskraven för ämnet. Där klargörs målen, syftet och betygskriterierna för ämnet. Information om betygskriterier i olika ämnen finns på InfoMentor (matriser) och på Skolverkets hemsida.

Betygsskalan är sexgradig - från A till F. Betyget E innebär att eleven uppnått nivån för godkänt betyg. Om eleven inte når upp till kunskapsnivån för betyget E sätts betyget F, vilket är ett icke godkänt betyg. Om det saknas underlag för att bedöma elevens kunskapsnivå skriver läraren saknas. Betygsvärdena i betygsskalan är: A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E =10 poäng, F=0 poäng.

Terminsbetyg sätts från och med höstterminen årskurs 6. I ämnet språkval sätts dock betyg från och med höstterminen i årskurs 7. I slutet av skolår 9 sätts slutbetyg, som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad eleven nått målen för hela grundskolan.

Sidan uppdaterades: