Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Betyg

Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Vid början av varje läsår går läraren igenom kursplanen och kunskapskraven för ämnet. Där klargörs målen, syftet och betygskriterierna för ämnet. Information om betygskriterier i olika ämnen finns på InfoMentor (matriser) och på Skolverkets hemsida.

Betygsskalan är sexgradig - från A till F. Betyget E innebär att eleven uppnått nivån för godkänt betyg. Om eleven inte når upp till kunskapsnivån för betyget E sätts betyget F, vilket är ett icke godkänt betyg. Om det saknas underlag för att bedöma elevens kunskapsnivå skriver läraren saknas. Betygsvärdena i betygsskalan är: A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E =10 poäng, F=0 poäng.

Terminsbetyg sätts från och med höstterminen årskurs 6. I ämnet språkval sätts dock betyg från och med höstterminen i årskurs 7. I slutet av skolår 9 sätts slutbetyg, som är en sammanfattning av grundskolan, d.v.s. till vilken grad eleven nått målen för hela grundskolan.

Sidan uppdaterades: