Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevskåp

Elevskåpen är skolans egendom och disponeras av eleverna under skoltid. Med det menas att skolan har rätt att öppna ditt skåp om det finns misstanke att du förvarar stöldgods, droger eller liknande i skåpet. Varje läsårsstart får alla elever från åk 5 ett skåp av sin mentor och information om vilka regler som gäller vid lån av skåp. Ingen får byta skåp om inte särskilda skäl finns och då måste mentor först ge sitt godkännande. Detta är en säkerhetsfråga eftersom vi måste veta att rätt skåp öppnas om någon vill ha sitt lås uppklippt. Om du behöver få ditt lås uppklippt ska du vända dig till vaktmästaren, personalen i klubben eller till receptionen i N-huset. Alla elever skaffar sitt eget lås. F-4 förvarar sitt skolmaterial i klassrummen och sina ytterkläder på krokar utanför respektive hemklassrum.

Sidan uppdaterades: