Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Extra anpassningar

En del elever kan vara i behov av mer individinriktade stödinsatser i form av:

  • Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd

Vad menas med Extra anpassningar?

  • En individinriktad stödinsats av mindre ingripande karaktär
  • Elevhälsoteamet (EHT) bör involveras
  • Inget formellt beslut av skolledare krävs
  • Gäller även för Fritidshemmet

Exempel på extra anpassningar:
Hjälp att planera och strukturera skolarbetet, ge tydliga instruktioner, stöd att förstå texter och arbetsområden, färdighetsträning, pedagogiska hjälpmedel och utrustning eller enstaka specialpedagogiska insatser.

Sidan uppdaterades: