Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Föräldrarkontakter

Samskolan värdesätter en kontinuerlig kommunikation med hemmen. Föräldrar är alltid välkomna att ringa eller skicka e-post till lärare, mentor, skolledning eller övrig personal. Föräldrar är också välkomna att besöka skolan under skoltid. Skolan bjuder då på lunch i matsalen. Dessutom:

  • I början av höstterminen inbjuds alla föräldrar till ett informationsmöte i aulan och med mentor.
  • Elev och förälder kallas av mentor en gång per termin till utvecklingssamtal.
  • Vid behov kallar mentor till extra utvecklingssamtal.
  • Information från mentor publiceras på InfoMentor varje vecka för F-3 och vid behov i årskurs 4-9.
  • Information från skolledningen publiceras på InfoMentor vid behov.

Sidan uppdaterades: