Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Skriftliga individuell utvecklingsplaner (IUP) ska vara ett stöd för elevens lärande i skolan. Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling följs upp och planeras noga genom hela skoltiden. Alla elever i årskurs 1-5 ska få en skriftlig individuell utvecklingsplan och den ska uppdateras minst en gång varje läsår vid utvecklingssamtalet. IUP ska skrivas in på InfoMentor.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska innehålla ett omdöme och en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska svar på fyra frågor:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur gick det?

Sidan uppdaterades: