Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
I-L

Information till föräldrar vid gemensam vårdnad om barnen

Skolans utgångspunkt, när det gäller information till föräldrar som är skilda och har gemensam vårdnad om barnen, är att föräldrarna har och tar ett gemensamt ansvar för barnets skolgång och att de samverkar med varandra i frågor som rör skolan. Om något allvarligt skulle hända med barnet i skolan, förutsätter vi att föräldrarna informerar varandra om detta. Vi ser det inte som vår skyldighet att förse båda föräldrarna med information. Ibland kan det dock vara så att föräldrar, beroende på olika saker, har väldigt svårt att samverka. Då är det föräldrarnas ansvar att meddela respektive mentor detta. Först då kan vi ta specifik hänsyn.

Var tydliga och tala om hur ni vill ha det, så underlättar det för alla.

Sidan uppdaterades: