Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Varje klass har en eller flera mentorer som har ansvar för ett visst antal elever. Mentors uppgift är bland annat att ge stöd, att tillsammans med eleven utarbeta en individuella utvecklingsplan och att hålla klassen informerad om sådant som påverkar skolarbetet. Som elev kan du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Mentor kallar till regelbundna utvecklingssamtal och föräldramöten.

Sidan uppdaterades: