Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Prövning

Elever har rätt att begära prövning både i ämnen som de har fått godkänt betyg i och även i ämnen där de inte blivit godkända. Mentor informerar om möjligheten till prövning under utvecklingssamtalet i åk 9 på vårterminen. Förälder/vårdnadshavare lämnar in en skriftlig begäran om att få göra en prövning. Skolan tar ut en avgift för varje prövning på 500: -. Denna avgift får inte tas ut av elev som inte fått ett godkänt slutbetyg i ämnet. Elev som genomgår prövning efter utfärdat slutbetyg och blir godkänd i ett ämne som krävs för behörighet i gymnasiet kan inte konkurrera med hjälp av detta betyg, utan kommer in på gymnasiet i händelse av vakant plats.

Sidan uppdaterades: