Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ämnesmatris

Vi använder matriser i InfoMentor för att beskriva var eleven befinner sig i sin utveckling mot målen i kunskapskraven. Vi använder formuleringar från kunskapskraven i kursplanerna i LGR11 för åk 6 och åk 9. I matrisens kommentarsruta ska det – enl. skollagen - finnas med en återkoppling som blickar framåt och hjälper eleven att utvecklas. Om man har bedömt flera förmågor kan man ge en sammanfattande kommentar. Vi startar med en tom matris varje läsår. Tidigare matriser arkiveras. Vår målsättning är att det ska finnas en bedömning på InfoMentor inom tre veckor efter avslutat arbetsområde, dock senast till mitten av terminen.

Sidan uppdaterades: