Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ämnesvarning

Om en lärare bedömer att en elev riskerar att inte nå målen i ett ämne, skriver läraren en ämnesvarning, som beskriver vad eleven ska göra för att bli godkänd. I InfoMentor finns det möjlighet för ämneslärarna att markera att en elev har fått en ämnesvarning. Detta görs via elevens ämnesmatris. Elev, vårdnadshavare och mentor får automatiskt meddelande om detta. Mentorn har även en tydlig rapport på vilka elever som har fått en ämnesvarning för att snabbt kunna få en överblick över vilka mentorselever som riskerar att inte nå målen.

Sidan uppdaterades: